Cimbálová muzika Úsměv vznikla původně jako seskupení hudebně nadaných dětí při ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce. V průběhu let žáci pod vedením učitelů Evy Prauseové a později Petra Kolára hudebně zráli, pronikali do krásných a často široké veřejnosti skrytých zákoutí folkloru, až dospěli do současné sestavy, složené z devíti vysokoškoláků, jimž hudba zaplňuje velkou část volného času. V čele s primášem Martinem Zálesným cimbálová muzika reprezentovala svou alma mater na celonárodních soutěžích, kde získávala ocenění na předních příčkách. V současné době Úsměv spolupracuje s Moravským folklorním souborem Ševčík, kde převzal štafetu po svém předchůdci CM Tolar. Společně prezentují valašský folklor na festivalech a různých národopisných slavnostech na území ČR i v zahraničí. CM Úsměv se ve svém repertoáru zaměřuje na regiony Moravy a Slovenska, ale nevyhýbá se ani folkloru z Maďarska.